GraceTree Test

Page under construction

We’re working hard to make this website available

GraceTree COVID-19 Ag

Detekční souprava antigenu SARS-CoV-2. GraceTree COVID-19 Ag je souprava imunochromatografického testu pro kvalitativní detekci antigenu SARS-CoV-2 v lidském nasofaryngeálním a orofaryngeálním stěru.

GraceTree COVID-19 Ag je souprava imunologického testu pro rychlé a kvalitativní stanovení infekce SARS- CoV-2 ze vzorků stěru. Antigeny SARS-CoV-2 ve vzorcích se nechají reagovat s anti-SARS-CoV-2 monoklonálními protilátkami navázanými na konjugát zlata a poté následuje reakce s anti- SARS-CoV-2 monoklonálními protilátkami imobilizovanými v testovací linii. Pokud vzorek obsahuje protilátky SARS- CoV-2, na membráně v testovací oblasti se objeví viditelná čára. Roztok dále putuje a setká se s kontrolním reagentem, který váže kontrolní konjugát a tím vznikne další čára v oblasti kontrolní. Test GraceTree COVID-19 Ag je rovněž velmi užitečný pro přímou detekci antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích lidských stěrů.

GraceTree COVID-19 Ag je určen pro primární test na antigen SARS-CoV-2 a smí jej používat pouze klinické laboratoře nebo zdravotníci na testovacích pracovištích v místě péče (POCT), ale není určen pro domácí použití.

Test je certifikovaný CE IVD.
   

GraceTree COVID-19 IgM/IgG

GraceTree COVID-19 IgM/IgG - Souprava pro rychlou diferenciální detekci protilátek IgM a IgG proti COVID-19 v lidském séru, plazmě a krvi.

Prostředek GraceTree COVID-19 IgM/IgG je chromatografická testovací souprava pro rychlou diferenciální detekci imunoglobulinu M (lgM) a imunoglobulinu G (IgG) proti COVIDu-19 s využitím krevního séra, krevní plazmy a krve.

Rekombinantní protilátka na COVID-19 je nanesena na membránový proužek. Protilidské IgM a IgG monoklonální protilátky jsou konjugovány na částice zlata. Pokud je vzorek obsahující protilátky na COVID-19 vložen do nádobky na vzorek (S), protilátky vytvoří komplex protilidské IgM (nebo IgG) s konjugátem zlata. Přidání pufru do nádobky umožní, aby tento komplex mohl membránou migrovat. Protilátky navázané na komplex zlata jsou zachycovány imobilizovanými rekombinantními protilátkami COVIDu-19 a vytvoří viditelné proužky v oblastech testovacích linií pro COVID-19 IgM a IgG. Roztok migruje dále k oblasti kontrolní linie (C), kde se váže na kontrolní konjugát a tím vytváří další červenou čáru.Výsledky může interpretovat kvalifikovaná osoba pohledem na viditelné výsledky testu.

Test GraceTree COVID-19 IgM/IgG je určen pro primární screening protilátek IgM a IgG proti COVID-19 a smí jej používatpouze klinické laboratoře nebo zdravotníci na testovacích pracovištích v místě péče (POCT), ale není určen pro domácí použití.

Test je certifikovaný CE IVD.